Tháng 1/2023, thu hút FDI của Việt Nam giảm 19,8% so với cùng kỳ

Thứ hai, 30 Tháng 1 2023 02:43

Ngày 29/1, Tổng cục Thống kê đã công bố báo cáo cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 20/1, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam bao gồm cả vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 1,69 tỷ USD, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 1/2023, Việt Nam đã cấp mới cho 153 dự án FDI mới, với số vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ USD, tăng 48,5% về số dự án và gấp 3,1 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 651,9 triệu USD, chiếm 54,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 351,2 triệu USD, chiếm 29,1%; các ngành còn lại đạt 201,9 triệu USD, chiếm 16,8%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2023, 28 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam. Trong đó, Xin-ga-po là nhà đầu tư lớn nhất với 767,6 triệu USD, chiếm 63,7% tổng vốn đăng ký cấp mới. Đứng thứ 2 là Trung Quốc, với 198,2 triệu USD, chiếm 16,4%...

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 01/2023, ước đạt 1,35 tỷ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,05 tỷ USD, chiếm 77,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 122,7 triệu USD, chiếm 9,1%; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 81,7 triệu USD, chiếm 6%.

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng 01/2023, có 3 dự án được cấp mới với tổng số vốn là 126,6 triệu USD, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, có 01 lượt dự án điều chỉnh vốn, với số vốn điều chỉnh thêm 140,4 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 126,7 triệu USD, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 01/2023 có 03 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Hàn Quốc là nước dẫn đầu với 125,1 triệu USD, chiếm 98,7% tổng vốn đầu tư; Thái Lan 1,5 triệu USD, chiếm 1,2%; Lào 140,4 nghìn USD, chiếm 0,1%.

Xem 136 lần