CHỦ NHẬT, 05/02/2023

Tọa đàm ổn định tài chính tại khu vực phía Nam

Thứ năm, 29 Tháng 9 2022 03:05

Ngày 27 - 28/9/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và đại diện nhà tài trợ của Cục Kinh tế Thụy Sỹ (SECO) cùng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (World Bank), đã tổ chức tọa đàm về ổn định tài chính tại khu vực phía Nam.

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Hợp phần 4 về “Tăng cường ổn định tài chính và giám sát an toàn vĩ mô” của Kế hoạch thực hiện năm 2022 của Dự án “Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực ngân hàng Việt Nam”.

Tại tọa đàm, các diễn giả World Bank và Vụ Ổn định Tiền tệ - Tài chính thuộc NHNN, đã cùng quan điểm về nhu cầu bức thiết và sự cần thiết phải ổn định tài chính, với vai trò của NHNN đối với việc đảm bảo ổn định hệ thống tài chính tại Việt Nam; Những khó khăn, thách thức đối với khuôn khổ thể chế về ổn định tài chính và giám sát an toàn vĩ mô theo kinh nghiệm thực tiễn của một số quốc gia (Pháp, Ru-ma-ni), và đề xuất mô hình phù hợp với Việt Nam, trong đó có sự tham gia, đóng góp của NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố.

Các chuyên gia World Bank cũng đánh giá báo cáo ổn định tài chính của Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính của NHNN đạt chất lượng rất tốt nếu xét theo các tiêu chí của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) do có nội dung chi tiết, sử dụng nhiều dữ liệu tăng cường, các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro được phân tích rất tốt và World Bank cũng khuyến nghị NHNN cần phải tăng cường truyền thông Báo cáo ổn định tài chính này ra công chúng và chia sẻ với các Bộ/ Ngành do “truyền thông là công tác quan trọng, không thể thiếu đối với một khuôn khổ giám sát an toàn vĩ mô”.

Được biết, kể từ khi thành lập từ năm 2014 đến nay, Vụ Ổn định Tiền tệ - Tài chính đã thường xuyên dự thảo Báo cáo Ổn định tài chính (hàng năm), báo cáo nhận diện rủi ro tài chính toàn cầu (hàng quý), báo cáo đánh giá rủi ro mối liên kết tài chính - vĩ mô (hàng quý) và báo cáo theo dõi khu vực doanh nghiệp và bất động sản (hàng quý).

Xem 206 lần