ADB giữ nguyên triển vọng kinh tế Việt Nam tăng trưởng GDP ở mức 6,5% trong năm 2022

Thứ năm, 22 Tháng 9 2022 07:25

Ngày 21/9, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã ra mắt báo cáo triển vọng kinh tế châu Á cập nhật năm 2022. ADB giữ nguyên triển vọng kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 6,5% trong năm 2022 và dự kiến tăng 6,7% trong năm 2023.

Trong 3 Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á gần nhất, ADB đều giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2022 và 2023. Theo đó, ADB dự báo GDP Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2022 và tăng 6,7% trong năm 2023.

Với mức dự báo tăng trưởng như vậy, Việt Nam sẽ là nền kinh tế có mức tăng trưởng mạnh nhất ở Đông Nam Á trong năm 2022 và 2023. Trong báo cáo mới nhất, mức tăng trưởng của toàn khu vực Đông Nam Á được ADB dự báo ở mức 5,1% trong năm 2022 và 5% trong năm 2023.

Dự báo của ADB đã phản ánh sự lạc quan tương đối của các tổ chức quốc tế về triển vọng kinh tế Việt Nam. Mới đây, công ty đánh giá tín nhiệm Moody’s Investors Service cũng đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên mức Ba2, triển vọng Ổn định. Việc Moody’s nâng định mức tín nhiệm quốc gia của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động và thách thức là hết sức tích cực, thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế về các nỗ lực của Việt Nam.

Theo báo cáo của ADB, lạm phát bình quân tại các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á năm 2022 sẽ là 4,5%, tăng hơn so với mức dự báo từ tháng 4/2022 là 3,7% và dự báo cũng của tổ chức này đã được nâng lên trong tháng 7/2022 là 4,2%. Về dự báo lạm phát cho năm 2023 là 4%, so với mức dự báo trong tháng 4/2022 là 3,1% và đã được dự báo nâng lên trong tháng 7/2022 là 3,5%.

Dự báo lạm phát của Việt Nam không thay đổi trong 3 lần báo cáo của ADB, duy trì ở mức 3,8% cho năm 2022 và 4% cho năm 2023.

Xem 261 lần