Kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 2 tỷ USD trong quý I/2023

Thứ sáu, 21 Tháng 4 2023 08:48

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh trong quý I/2023, đạt 2,119 tỷ USD, tăng 19,41% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, lượng kiều hối chuyển về thành phố trong quý I/2023, đạt mức tăng trưởng cao, chủ yếu từ người dân Việt Nam ở các quốc gia khu vực châu Á chuyển về.

Trong đó, lượng kiều hối từ các khu vực châu Á chuyển về thành phố trong quý I/2023 chiếm khoảng 43% tổng lượng kiều hối về địa bàn, tăng 84% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phân tích, nguyên do là lượng kiều hối từ các nước châu Á chuyển về tăng do các nền kinh tế khu vực ổn định, vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng. Trong khi đó, các khu vực khác như châu Mỹ, châu Phi, châu Đại dương thì lượng kiều hối chuyển về giảm do điều kiện kinh tế khó khăn và lạm phát tăng.

Xem 215 lần