Đến cuối tháng 3/2023, tổng dư nợ tín dụng tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 7,7% so với cùng kỳ

Thứ sáu, 31 Tháng 3 2023 03:13

Theo Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 3/2023, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố ước đạt 3.242 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, dư nợ tín dụng bằng VND ước đạt 3.073 nghìn tỷ đồng, chiếm 94,8% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ ước đạt 169 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,2%, tăng 1,3% so với tháng trước và giảm 17,8% so với cùng kỳ.

Quý I/2023, thị trường tiền tệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được điều hành theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cuối tháng 2/2023, các ngân hàng thương mại đã điều chỉnh mặt bằng lãi suất huy động so với cuối năm 2022, trong đó lãi suất giảm 0,01% - 0,08%/năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng và giảm 0,1% - 0,93%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Đến đầu tháng 3/2023, các ngân hàng thương mại đã đạt được sự đồng thuận điều chỉnh giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay, trong đó ngân hàng thương mại nhà nước sẽ giảm 0,2%/năm và ngân hàng thương mại cổ phần giảm 0,5%/năm.

Đến hết tháng 3/2023, ước tính tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 3.244 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% và dư nợ tín dụng tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Xem 179 lần