Đức đề xuất cải cách hệ thống bảo hiểm tiền gửi tư nhân

Thứ năm, 27 Tháng 1 2022 06:26

Đầu tháng 12/2021, Hiệp hội các ngân hàng Đức (BdB) đã ban hành một thông báo về việc thực hiện cải cách Cơ chế bảo hiểm tiền gửi tự nguyện của các ngân hàng tư nhân (ESF).

Những cải cách đáng chú ý bao gồm:

Thứ nhất, hạn mức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) cho mỗi người gửi tiền được điều chỉnh giảm xuống 1 triệu EUR (trước đó là 3 triệu EUR) kể từ ngày 01/01/2030 đối với cá nhân và 10 triệu EUR (trước đó là 30 triệu EUR) đối với các công ty.

Thứ hai, ESF dự kiến sẽ tập trung hơn vào các khoản tiền gửi ở Đức, theo đó, các khách hàng có tiền gửi tại chi nhánh nước ngoài của các ngân hàng Đức sẽ không còn được bảo vệ bởi ESF từ ngày 1/1/2023. Tuy nhiên, tiền gửi tại các chi nhánh thuộc khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) vẫn sẽ được bảo vệ bởi cơ chế BHTG bắt buộc và những sửa đổi dự kiến cũng sẽ không ảnh hưởng đến chi nhánh nước ngoài của các ngân hàng Đức.

Thứ ba, thu hẹp phạm vi bảo hiểm của ESF đối với khu vực công, các quỹ đầu tư và công ty bảo hiểm. Cụ thể, các công ty, tổ chức thuộc khu vực công tại Đức như trường đại học công lập, công ty truyền thông có vốn nhà nước, bệnh viện công và nhà thờ Công giáo, các cơ quan có thẩm quyền địa phương sẽ không còn được bảo vệ theo cơ chế BHTG tự nguyện nữa. Bên cạnh đó, các quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm và một số tổ chức tài chính nhất định cũng bị loại trừ khỏi cơ chế bảo vệ của ESF.

Theo DIV

Xem 311 lần

footer