IADI có thêm 2 tổ chức thành viên và 1 đối tác chính thức

Thứ tư, 12 Tháng 1 2022 03:11

Trong tháng 12/2021, Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) thông báo có thêm 02 tổ chức thành viên và 01 đối tác chính thức gia nhập hiệp hội, nâng tổng số lên 95 tổ chức thành viên và 17 đối tác.

Cụ thể, hai tổ chức thành viên mới bao gồm Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Georgia và Quỹ Bảo hiểm tiền gửi Cộng hoà Uzbekistan. Đối tác mới của IADI là Hiệp hội quốc tế về chuyên gia tái cấu trúc, xử lý mất khả năng thanh toán và phá sản.

Trở thành thành viên của IADI là một bước tiến quan trọng giúp Cơ quan bảo hiểm tiền gửi Georgia và Quỹ bảo hiểm tiền gửi Cộng hoà Uzbekistan thường xuyên cập nhật thông tin, tiếp cận các xu hướng phát triển, chia sẻ kinh nghiệm về bảo hiểm tiền gửi và có thể nhận hỗ trợ kỹ thuật từ các đối tác chiến lược nhằm định hướng hướng phát triển phù hợp với thông lệ quốc tế.

IADI là hiệp hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm tiền gửi. Trong khuôn khổ của Hiệp hội, có nhiều Ủy ban khác nhau, trong đó các tổ chức thành viên sẽ chia sẻ những phát triển, kinh nghiệm và kế hoạch hoạt động của tổ chức. Ngoài ra, IADI còn tổ chức các hội nghị thường niên, nơi các quan chức hàng đầu của các quốc gia họp bàn để thảo luận về các bài học và hướng phát triển trong tương lai.

Theo DIV

Xem 552 lần

footer