Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các bộ ngành, triển khai Chương trình phục hồi kinh tế hiệu quả

Thứ hai, 10 Tháng 1 2022 06:16

Ngày 07/1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên Thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo giải trình một số vấn đề đại biểu quan tâm về dư địa chính sách tiền tệ (CSTT) và vấn đề lượng hóa CSTT, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, theo tinh thần của nghị quyết Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ và trong bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội cũng đã nêu chương trình này là các chính sách bổ sung ngoài khung khổ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, cũng như thực hiện đề án tái cơ cấu của nền kinh tế trong 5 năm. Vì vậy, trong quá trình thiết kế chính sách, Chính phủ đã cân nhắc hết sức kỹ lưỡng và trên cơ sở đánh giá tổng thể dư địa của các chính sách trong các chương trình.

Theo đó, khi triển khai chương trình tái cơ cấu TCTD, trong đó có tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém, Chính phủ đã trình các cấp có thẩm quyền cho sử dụng dư địa của CSTT. Bởi vậy trong chương trình này, dư địa CSTT ít và chủ yếu dựa vào chính sách tài khóa. Yêu cầu khi thực hiện chương trình này là phải đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thống đốc cho biết, khi thực hiện đưa tiền ra qua chính sách tài khóa, Chính phủ đã cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo sự linh hoạt của CSTT. Do CSTT có bản chất là ngắn hạn nên NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến của kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế và sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt để làm sao đảm bảo được mục tiêu là thực hiện Chương trình nhưng vẫn đảm bảo được kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Đối với vấn đề giảm lãi suất, Thống đốc cho biết, đây là vấn đề mà doanh nghiệp và đại biểu Quốc hội rất quan tâm. Ngành Ngân hàng cũng coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành. Ngay sau khi dịch COVID-19 bùng phát, NHNN đã tập trung giảm nhanh 3 lần với lãi suất điều hành cũng như chỉ đạo các TCTD và điều tiết tiền tệ để giảm mặt bằng lãi suất cho vay trong năm 2020 khoảng 1%, năm 2021 tiếp tục giảm khoảng 0,8%.

Trên thực tế NHNN cũng động viên, khuyến khích, kêu gọi các TCTD miễn, giảm phí, giảm lãi vay và nhận được sự đồng thuận rất cao. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, toàn hệ thống các TCTD đã giảm cả lãi, cả phí khoảng gần 40.000 tỷ đồng từ chính nguồn tài chính của TCTD để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân.

Theo Thống đốc, trong bối cảnh lạm phát trên thế giới có xu hướng gia tăng, các ngân hàng trung ương đã bắt đầu thu hẹp CSTT và tăng lãi suất, yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất là một vấn đề “thực sự” khó khăn.Tuy nhiên, trong xây dựng Chương trình phục hồi này, Chính phủ cũng đã cân nhắc và để đưa ra một số giải pháp để phấn đấu hệ thống TCTD giảm từ 0,5 đến 1% lãi suất trong 2 năm.

Đối với gói hỗ trợ 40.000 tỷ đồng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong quá trình điều hành, NHNN sẽ điều tiết làm sao để tạo thuận lợi cho TCTD có nguồn cung tín dụng, đáp ứng được nhu cầu cho gói này. Đặc biệt tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội trong quá trình triển khai Chương trình trong thời gian tới, trong quá trình hướng dẫn, NHNN cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo phân công của Chính phủ, tập trung vào xác định các đối tượng có trọng tâm, trọng điểm và khắc phục những hạn chế của những gói hỗ trợ trước - Thống đốc nhấn mạnh.

Về vấn đề huy động nguồn lực, Thống đốc cho biết, khi huy động nguồn lực thì chủ yếu là từ nguồn trong nước thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ. Điều này đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ của CSTT với tài khóa.

Liên quan đến tăng vốn điều lệ của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Thống đốc cho biết, việc tăng vốn cho Agribank cũng như các NHTM nhà nước có vốn nhà nước chi phối là rất cần thiết. Bởi so với các nước, tiềm lực vốn của các ngân hàng Việt Nam còn thấp. Trong những năm qua, các NHTM cổ phần đã tăng vốn điều lệ khá mạnh mẽ, nhưng các NHTM nhà nước có cổ phần chi phối tăng lên khiêm tốn. Do vậy, trong chương trình này cũng đặt ra vấn đề tăng vốn điều lệ cho các NHTM nhà nước để nuôi dưỡng nguồn thu.

Riêng đối với Agribank, Thống đốc cho biết, vì đây là ngân hàng 100% vốn của nhà nước. Theo quy định của pháp luật, đây thuộc dự toán thu, chi ngân sách, nên thuộc thẩm quyền của Quốc hội quyết định, còn các ngân hàng thuộc thẩm quyền Chính phủ nếu dưới 10.000 tỷ đồng. Nếu dưới 10.000 tỷ đồng thì trong thời gian tới, NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để tổ chức triển khai hiệu quả theo đúng tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Theo Thời báo Ngân hàng

Xem 663 lần

footer