Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc

Thứ ba, 04 Tháng 1 2022 06:10

Ngày 28/12/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 2099/QĐ-NHNN về việc lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc.

Theo Quyết định này, NHNN công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc gồm 03 cá nhân: Tạ Quang Huy - Thanh tra viên chính, công tác tại Cục Thanh tra giám sát ngân hàng I - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Nguyễn Thế Quang - Chuyên viên chính, công tác tại Cục Thanh tra giám sát ngân hàng I - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Nguyễn Tuấn Nghĩa - Chuyên viên, công tác tại Cục Thanh tra giám sát ngân hàng I - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Lĩnh vực giám định về hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động: Cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

Quyết định số 2099/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem 508 lần

footer