Năm 2021có 117.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Thứ năm, 30 Tháng 12 2021 07:53

Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong quý 4 đạt trên 31.000 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 415.000 tỷ đồng và số lao động là 205.000 người, tăng tương ứng 70%, 64% và 25% so với quý 3.

Điều này phần nào cho thấy sau hơn hai tháng thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, tình hình đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2021 đã khởi sắc rõ nét.

Tính chung trong năm, cả nước có 117.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có tổng số vốn đăng ký là 1,6 triệu tỷ đồng, với tổng số lao động đăng ký gần 854.000 người, giảm tương ứng 13%, 28% và 18,% so với năm 2020. Nếu tính cả 2,5 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2021 đạt 4,1 triệu tỷ đồng và giảm 25,8% so với năm trước. Bên cạnh đó, cả nước có 43.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đồng thời số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 55.000 doanh nghiệp.

Kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến-chế tạo trong quý 4 cho thấy 44% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất-kinh doanh tốt hơn so với quý 3 và 31% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xây dựng cho biết còn nhiều khó khăn hơn so với các doanh nghiệp công nghiệp chế biến-chế tạo, cụ thể 52% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất-kinh doanh trong quý 4 khó khăn hơn quý 3 và chỉ 26% số doanh nghiệp cho biết vẫn ổn định, 22% số doanh nghiệp nhận định tình hình thuận lợi hơn.

Theo Vietnam+

Xem 908 lần

footer