NDIC lập kế hoạch chiến lược nhằm xử lý có hiệu quả tổ chức tín dụng đổ vỡ

Thứ ba, 07 Tháng 12 2021 03:42

Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Nigeria (NDIC) đang triển khai lập kế hoạch chiến lược toàn diện nhằm đảm bảo các hoạt động xử lý ngân hàng đổ vỡ diễn ra nhanh và hiệu quả trong trường hợp Ngân hàng trung ương Nigeria thu hồi giấy phép của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Theo đó, trước hết, NDIC sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa NDIC và các bên liên quan như các đơn vị truyền thông và tổ chức xã hội dân sự nhằm tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại: việc chậm trễ trong quá trình thu hồi và xử lý tài sản, các vụ kiện của các cổ đông và chủ nợ của ngân hàng đóng cửa.

Ngoài ra, NDIC đề ra chiến lược cần phải mở rộng khuôn khổ bảo hiểm tiền gửi, cung cấp hỗ trợ tài chính kịp thời cho các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi được yêu cầu, đảm bảo quy trình xử lý nhanh và có trật tự đối với tổ chức được thanh lý và hỗ trợ Ngân hàng trung ương thúc đẩy sự ổn định hệ thống ngân hàng. Theo đó, chiến lược phát triển bao gồm: (i) đảm bảo hạn mức bảo hiểm tiền gửi phù hợp; (ii) nghiên cứu phương pháp xác định tỷ lệ quỹ mục tiêu; (iii) áp dụng hình thức thu phí bảo hiểm tiền gửi phân biệt trên cơ sở rủi ro nhằm đảm bảo quy mô quỹ bảo hiểm tiền gửi đủ khả năng thực hiện hoạt động xử lý và chi trả của NDIC.

Ngoài ra, NDIC cũng đang rà soát khuôn khổ pháp lý, nghiên cứu bổ sung các điều khoản và điều kiện cần thiết nhằm giúp các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhanh chóng nhận được hỗ trợ kỹ thuật và tài chính khi gặp khó khăn, đồng thời giúp NDIC giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra.

Theo DIV

Xem 503 lần

footer