Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện Hiệp định UKVFTA về phòng vệ thương mại

Thứ sáu, 05 Tháng 11 2021 02:29

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BCT về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) về phòng vệ thương mại, gồm 3 chương về quy định chung; biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp và biện pháp tự vệ song phương.

Theo quy định chung, Thông tư số 14/2021/TT-BCT hướng dẫn điều tra, áp dụng biện pháp chống bán phá giá, biện pháp chống trợ cấp và biện pháp tự tự vệ song phương để thực hiện Hiệp định UKVFTA. Đồng thời, các quy định tại thông tư được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland theo Hiệp định UKVFTA.

Cùng với đó, thông tư nêu rõ, đối tượng áp dụng là cá cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam có thẩm quyền điều tra, áp dụng và xử lý biện pháp phòng vệ thương mại để thực thi Hiệp định UKVFTA; các thương nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến việc điều tra, áp dụng và xử lý biện pháp phòng vệ thương mại để thực thi Hiệp định UKVFTA.

Ngoài ra, một số quy định tại Thông tư số 14/2021/TT-BCT, biện pháp tự vệ song phương là biện pháp tự vệ đặc biệt được quy định tại Điều 99, Luật Quản lý ngoại thương và Điều 3.10, Chương 3 Hiệp định EVFTA đã được đưa vào thành quy định Hiệp định UKVFTA, áp dụng đối với hàng hóa có xuất xứ từ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định UKVFTA nhập khẩu vào Việt Nam, theo các điều kiện và thủ tục điều tra quy định tại thông tư này.

Mặt khác, thông tư cũng đề cập đến giai đoạn chuyển tiếp là giai đoạn từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2030; ngành sản xuất trong nước trong điều tra, áp dụng biện pháp tự vệ song phương là tập hợp các nhà sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, hoặc đại diện của họ chiếm tỷ lệ chủ yếu trong tổng sản lượng hàng hóa của ngành đó được sản xuất trong nước.

Đặc biệt, việc xác định tỷ lệ chủ yếu của đại diện ngành sản xuất trong nước thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 4, Nghị định số 10/2018/NĐ-CP. Cơ quan điều tra là Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương).

Xem 857 lần

footer