Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 24,65 tỷ USD trong nửa đầu tháng 9

Thứ năm, 30 Tháng 9 2021 02:20

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9/2021 (từ ngày 01/9 đến ngày 15/9/2021) đạt 24,65 tỷ USD, giảm 19,2% (tương ứng giảm 5,84 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2021.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 9/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/9/2021 đạt 454,58 tỷ USD, tăng 25,7%, tương ứng tăng 93,07 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 314,96 tỷ USD, tăng 29,3% (tương ứng tăng tới 71,43 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 139,62 tỷ USD, tăng 18,3% (tương ứng tăng 21,64 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Theo tính toán của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 9/2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,51 tỷ USD và nếu tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2021, con số này là 4,19 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9/2021 đạt 11,57 tỷ USD, giảm 27,1% (tương ứng giảm 4,31 tỷ USD về số tuyệt đối) so với cuối tháng 8/2021.

BIỂU ĐỒ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2021 đến 15/9/2021 và cùng kỳ năm 2020

Xuat nhap khau hang hoa cua Viet Nam 2

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá xuất khẩu nửa đầu tháng 9/2021 giảm so với nửa cuối tháng 8/2021 ở một số nhóm hàng như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 838 triệu USD, tương ứng giảm 26%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 645 triệu USD, tương ứng giảm 24,6%; sắt thép các loại giảm 473 triệu USD, tương ứng giảm 49,1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 418 triệu USD, tương ứng giảm 23,9%...

Như vậy, tính đến hết 15/9/2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 225,2 tỷ USD, tăng 19,8% tương ứng tăng 37,15 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9/2021 đạt 13,08 tỷ USD, giảm 10,5% (tương ứng giảm 1,54 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2021.

BIỂU ĐỒ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2021 đến 15/9/2021 và cùng kỳ năm 2020

Xuat nhap khau hang hoa cua Viet Nam 3

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 9/2021 giảm so với nửa cuối tháng 8/2021 chủ yếu ở một số nhóm hàng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 601 triệu USD, tương ứng giảm 15,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 231 triệu USD, tương ứng giảm 11,1%; than các loại giảm 147 triệu USD, tương ứng giảm 51,5%...

Tuy nhiên, một số nhóm hàng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 như: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 8,3 tỷ USD, tương ứng tăng 33,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 8,26 tỷ USD, tương ứng tăng 19,7%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 3,9 tỷ USD, tương ứng tăng 40,4%...

Như vậy, tính đến hết 15/9/2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 229,38 tỷ USD, tăng 32,2%, tương ứng tăng 55,92 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Xem 1061 lần

footer