Thêm 222 tỷ đồng được duyệt cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất

Thứ ba, 21 Tháng 9 2021 04:40

Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, tính đến ngày 17/9, hệ thống đã phê duyệt 746 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động với số tiền hơn 392 tỷ đồng để trả lương cho 112.397 lượt người lao động.

Đây là kết quả sau hơn 2 tháng triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân được 382 tỷ đồng cho 730 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 109.373 lượt người lao động tại 63 tỉnh, thành phố.

Như vậy so với thống kê tại ngày 17/8/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phê duyệt thêm khoảng 222 tỷ đồng để hỗ trợ người sử dụng lao động để trả lương trong 1 tháng qua.

Đánh giá việc triển khai cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, 63/63 chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, thành phố đã chủ động tiếp cận và hướng dẫn người sử dụng lao động hoàn thiện việc lập hồ sơ vay vốn.

Ngoài ra, các tỉnh, thành phố đang trong khu vực thực hiện Chị thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, bưu điện để tiếp nhận, hướng dẫn người sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động, người lao động đủ điều kiện được thụ hưởng gói cho vay trả lương lãi suất 0% theo Quyết định số 23, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện miễn phí chuyển tiền giải ngân cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Trước đó, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định, Ngân hàng Nhà nước luôn xử lý, cấp vốn nhanh nhất để Ngân hàng Chính sách xã hội kịp thời giải ngân doanh nghiệp.

Phó Thống đốc đánh giá, thời gian qua, cùng với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội đã vào cuộc quyết liệt, đưa chính sách đi vào cuộc sống càng sớm càng tốt, đã góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Phó Thống đốc đề nghị thời gian tới các cơ quan liên quan, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tham gia giám sát để bảo đảm việc cho vay và sử dụng vốn vay đúng mục đích, bảo toàn vốn của Nhà nước để chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Xem 651 lần

footer