Dịch vụ công hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Thứ sáu, 30 Tháng 7 2021 03:29

Người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 tùy theo yêu cầu có thể truy cập các đường link dịch vụ công trực tuyến cung cấp dưới đây để sử dụng phục vụ cho việc nộp hồ sơ, hoàn thành thủ tục.

Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính vừa gửi thông tin tới các Hiệp hội ngành nghề¬¬ thông tin về các đường link dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để các Hiệp hội biết, thông tin cho các doanh nghiệp, thành viên của mình khai thác, sử dụng.

Cụ thể, các đường link như sau:

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Đối tượng nộp hồ sơ: Doanh nghiệp

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Đối tượng nộp hồ sơ: Doanh nghiệp, trường học, tổ chức, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động

Hỗ trợ người lao động ngừng việc. Đối tượng nộp hồ sơ: Người sử dụng lao động

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đối tượng nộp hồ sơ: Người lao động

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Lưu ý: Doanh nghiệp sử dụng thiết bị chứng thư số đã đăng ký với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho Doanh nghiệp. Đối tượng nộp hồ sơ: Doanh nghiệp

Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho Cá nhân. Đối tượng nộp hồ sơ: Cá nhân

Gửi phản ánh kiến nghị

Đường link danh sách dịch vụ công tại đây.

Xem 979 lần

footer