Hinh anh xu phat hanh vi rua tienĐây là phản hồi của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi các Ông (Bà) Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổ chức tín dụng hội viên về việc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Hinh anh phat hanh trai phieu doanh nghiepNgày 01/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký công văn số 10059/BTC-VP gửi Ủy ban Chứng khoán, Vụ Tài chính ngân hàng và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam có công văn gửi đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2015/TT-NHNN.

Hinh anh mua ban Ngoai teNgân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và tổ chức tín dụng (TCTD) được phép hoạt động ngoại hối. Trong đó, NHNN đề xuất mức phạt thanh toán chậm đối với giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và TCTD.

Hinh anh tham gia y kien Thong tu 01Phúc đáp Công văn số 5958/NHNN-TTGSNH ngày 19/8/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN. Hiệp hội Ngân hàng đã có một số ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN.

Dong long thuc hien cam ket ho tro lai suat cho cac doi tuong bi anh huong boi dich Covid 19Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay, việc cơ cấu lại nợ để hỗ trợ nền kinh tế và các doanh nghiệp có thể khiến dư nợ chuyển từ ngắn hạn sang trung, dài hạn, tác động đến cơ cấu nguồn vốn cho vay của các TCTD, thêm nữa mặt bằng lãi suất huy động theo chiều hướng giảm, ngân hàng cũng rất khó huy động vốn dài hạn để giảm nhanh tỷ lệ… Đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư

Hinh anh trai phieu doanh nghiepHiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước Tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 22/2016/TT-NHNNvà Thông tư 15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/1016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.

Hinh anh giam lai suatViệc giảm lãi suất cho vay không phải là điều dễ dàng khi các ngân hàng còn phải đối mặt với khó khăn trong việc dự phòng cho phần nợ xấu, và nhất là phải đảm bảo tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn theo quy định.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và tổ chức tín dụng (TCTD) được phép hoạt động ngoại hối, thay thế Thông tư số 02/2012/TT-NHNN về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa NHNN với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các Thông tư sửa đổi, bổ sung số 27/2013/TT-NHNN, Thông tư số 45/2014/TT-NHNN.

footer