Hinh anh Bao hiem tien guiLuật Bảo hiểm tiền gửi được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2013 đã tạo bước ngoặt quan trọng trong chính sách bảo hiểm tiền gửi hướng tới mục tiêu bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Hinh anh luatHiệp hội Ngân hàng có công văn gửi các Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổ chức hội viên về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử.

Gop y du thaoHiệp hội Ngân hàng có công văn gửi Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổ chức tín dụng hội viên về việc lấy ý kiến về “Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm”.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng có văn bản gửi Tổng giám đốc, Giám đốc các tổ chức hội viên “V/v góp ý dự thảo Phương án cải cách quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực thuế, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán”.

Hinh anh tin dung xanh“Ngân hàng xanh và tín dụng xanh” là vấn đề đang được quan tâm nhiều hơn bởi những đóng góp đối với các dự án phát triển với mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường phát triển các nguồn năng lượng bền vững; trong đó, ngành Ngân hàng đã có Chỉ thị số 03 và Kế hoạch hành động của ngành về tăng trưởng xanh và Sổ tay đánh giá rủi ro môi trường xã hội.

Gop y du thaoNgày 22/4/2022, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng có văn bản số 125/HHNH-PLNV gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Pháp chế) về việc V/v rà soát, đánh giá và đề xuất xây dựng Luật về xử lý nợ xấu của Tổ chức tín dụng.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có Công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 35 và dự thảo công văn thay thế công văn 3941 (Chi tiết dự thảo xem tại đây).

Hinh anh Luat Bao hiem tien guiSau 10 năm đi vào cuộc sống, trong quá trình thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi, bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, cần thiết phải nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung để Luật này phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Nghị định Quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng.

Hinh anh gop y LuatNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.

footer