Gop y du thaoHiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) nhận được Công văn số 8040/NHNN-PC ngày 05/11/2020 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (dự thảo Thông tư xem tại đây).

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn đề nghị các Tổ chức hội viên góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.

Gop y du thaoNHNN Việt Nam lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhận được Công văn số 3903/TTGSNH6 ngày 26/10/2020 của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

De xuat Quoc hoi tiep tuc quan tam ho tro qua trinh xu ly no xauChính phủ đề xuất Quốc hội tiếp tục quan tâm hỗ trợ quá trình xử lý nợ xấu nói chung và xử lý nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết số 42 nói riêng thông qua việc quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm của đất nước.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn đề nghị các Tổ chức hội viên góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết về nội dung hợp đồng lao động.

Dam bao tinh nhat quan va dong bo trong chinh sach xu ly no xauNghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của Quốc hội đã đi vào cuộc sống được hơn 3 năm. Chính sách này đã tác động thế nào đến hoạt động xử lý nợ xấu và có còn vướng mắc nào cần tháo gỡ để xử lý nợ xấu đạt hiệu quả cao hơn?

Gop y du thaoNgân hàng Nhà nước dự thảo lần 1 Thông tư Quy định quy trình luân chuyển, kiểm soát, đối chiếu và tập hợp chứng từ kế toán trong hệ thống "Ngân hàng lõi, kế toán, lập danh sách và tích hợp hệ thống" tại NHNN.

Cac nha dau tu dang mua no xau de lam giNgân hàng đang tăng cường bán nợ xấu. Đại diện Công ty Quản lý tài sản VAMC cho rằng quan trọng nhất của biện pháp này là tạo hành lang pháp lý khuyến khích các nhà đầu tư mua nợ xấu và trả lời được câu hỏi họ có thể làm gì với khoản nợ xấu.

Lay y kien gop yNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

footer