Hinh anh khu cong nghiepLiên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị gia hạn 6 tháng thời điểm nộp cho toàn bộ các kỳ kê khai và nộp thuế trong năm 2023 đối với thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc góp ý dự thảo Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi). Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Hội viên.

Hinh anh Thue GTGTBộ Tài chính đã đề xuất 4 chính sách trong xây dựng Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) nhằm mục tiêu mở rộng cơ sở thu thuế, nghiên cứu sửa đổi một số quy định để chống gian lận và chống thất thu thuế, đảm bảo thu đúng thu đủ vào Ngân sách Nhà nước. Đồng thời, sửa đổi bất cập trong quy định hiện hành để bảo đảm tính minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện Luật.

Hinh anh gop y LuatHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc/Giám đốc các tổ chức hội viên của Hiệp hội về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý hội viên.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý Hội viên.

Hinh anh doanh nghiep nop thueBộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Hinh anh quan ly rui roNgân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức về Dự thảo Thông tư quy định hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, nhằm ban hành quy định chung về mô hình 3 tuyến bảo vệ để các tổ chức tín dụng phi ngân hàng có cơ sở thực hiện thống nhất.

Hinh anh hoat dong Ngan hang thoi covidVừa qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)  đã có văn bản góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gửi Ngân hàng Nhà nước

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng Giám đốc các Tổ chức hội viên về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 03/2013/TT-NHNN

footer