Nang cao nhan thuc cong chung ve bao hiem tien gui 1Trong bối cảnh kiên trì mục tiêu kép: triển khai có hiệu quả chính sách bảo hiểm tiền gửi và phòng chống, thích ứng với diễn biến dịch bệnh Covid - 19, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) đã đặt ra một số giải pháp trọng tâm để nâng cao nhận thức công chúng trong năm 2022.

Hinh anh phong chong rua tienNgân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng đã có văn bản gửi Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổ chức Hội viên về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo hồ sơ trình Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh thương mại.

Gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng đã có văn bản gửi Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổ chức Hội viên về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử (lần 2).

Dich vu buu chinh phuc vu co quan Dang Nha nuocBộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung thi hành Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (Mạng bưu chính KT1).

Hinh anh Luat bao hiem tien guiNhững năm qua, việc triển khai có hiệu quả Luật Bảo hiểm tiền gửi - hành lang pháp lý cao nhất cho hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV), quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được bảo đảm, sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) cũng được duy trì.

Gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Hồ sơ Nghị định của Chính phủ về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam.

Hinh anh Bao hiem tien gui“Tiếp tục rà soát, đề xuất cơ sở, nội dung sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Luật bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Trong thời gian chờ sửa Luật này, chủ động phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đề xuất, nghiên cứu phương án, giải pháp để tham gia mạnh mẽ hơn trong việc tái cơ cấu quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) bằng nguồn lực của bảo hiểm tiền gửi”.

footer