Lấy ý kiến về “Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm”

Thứ tư, 04 Tháng 5 2022 01:00

Hiệp hội Ngân hàng có công văn gửi Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổ chức tín dụng hội viên về việc lấy ý kiến về “Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm”.

Theo đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức tín dụng hội viên góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Luật nêu trên.

Văn bản đóng góp ý kiến của Quý Hội viên (bao gồm file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 08/5/2022 (điện thoại liên hệ: 024.38218681/0395.646.500 - Lê Hoàng Hiệp).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Hội viên.

Xem 876 lần

footer