Rà soát, đánh giá và đề xuất xây dựng Luật về xử lý nợ xấu của Tổ chức tín dụng

Thứ hai, 25 Tháng 4 2022 09:44

Ngày 22/4/2022, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng có văn bản số 125/HHNH-PLNV gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Pháp chế) về việc V/v rà soát, đánh giá và đề xuất xây dựng Luật về xử lý nợ xấu của Tổ chức tín dụng.

Phúc đáp yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 1692/NHNN-CP ngày 23/3/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất chính sách xây dựng Luật về xử lý nợ xấu, Hiệp hội Ngân hàng có một số ý kiến như sau:

Thực tế sau gần 05 năm thực hiện Nghị Quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD cho thấy những kết quả hết sức tích cực. Thời gian qua, Hiệp hội Ngân hàng đã có nhiều văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền báo cáo về kết quả xử lý nợ xấu của các TCTD kể từ khi Nghị quyết 42 ban hành.

Tuy nhiên, Nghị quyết chỉ mang tính chất áp dụng thí điểm và thực tiễn áp dụng còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc làm hạn chế công tác xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ xấu của các TCTD. Qua quá trình theo dõi và ý kiến phản ảnh của tổ chức tín dụng TCTD hội viên, Hiệp hội Ngân hàng xin có ý kiến cụ thể tại Phụ lục đính kèm, gửi Quý Cơ quan xem xét, tổng hợp.

Xem 802 lần

footer